Voorwaarden voor gebruik van marktplaatsWhisky.nl

Door: Marktplaats Whisky

Doelstelling & verantwoordelijkeheid

Het doel van marktplaatsWhisky is het bieden van een advertentieplatform voor het bijeen brengen van kopers en verkopers van whisky, zodat men onderling een transactie tot stand kan brengen. Marktplaatswhisky is op geen enkele wijze betrokken bij het tot stand komen van deze transacties en derhalve ook niet aansprakelijk voor geleden schade of kosten volgend uit de transacties. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van het platform om te handelen en transacties te maken en derhalve ook volledig voor eigen risico. Eventuele geschillen worden door de gebruikers onderling opgelost.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

  • Advertenties worden alleen in Nederlands of Engels geplaatst
  • Advertentie titel en tekst hebben alleen betrekking op de verkoop van Whisky
  • Gebruik geen misleidende titel, tekst of afbeeldingen voor de advertentie.
  • Het is niet toegestaan om partijen of meerdere flessen aan te bieden in één advertentie (maximaal 1 fles per advertentie, tenzij het om een serie gaat).
  • Gebruik de advertenties niet voor promotie van diensten of andere websites.
  • Maak geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. (o.a. merkrecht, modelrecht, beeldrecht, auteursrecht)
  • Geplaatste advertenties worden automatisch verwijderd na het verlopen van de vastgestelde advertentieduur.

Wanneer u zich niet houdt aan deze regels, riskeert u verwijdering van uw advertentie. Eventuele betaalde advertentiekosten worden niet gerestitueerd.

Eigendom content & mutaties

MarktplaatsWhisky ziet er op toe dat het platform gebruikt wordt overeenkomstig de doelstelling van het platform. MarktplaatsWhisky is eigendom van alle geplaatste content (advertentietekst en afbeeldingen) wanneer deze door gebruikers zijn geplaatst op het platform. Het is de moderatoren van marktplaatsWhisky daarom altijd toegestaan aanpassingen te doen aan door gebruikers geplaatste content, bijvoorbeeld wanneer deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het platform of wanneer deze niet voldoen aan de regels voor het plaatsen van advertenties.

De moderatoren is het ten allen tijde toegestaan om zonder opgaaf van reden:

  • advertenties te muteren/verwijderen
  • ongepaste afbeeldingen en tekst te verwijderen
  • gebruikers te blokkeren of verwijderen

Privacy

U bent ervan op de hoogte en gaat ermee akkoord dat u uw persoonsgegevens met ons deelt via het platform. Onze privacy verklaring is hierbij van toepassing. U gaat ermee akkoord dat bij het plaatsen van advertenties u geautomatiseerde e-mails ontvangt voor correcte afhandeling van de plaatsing. U kunt automatische notificaties altijd uitschakelen.

Kosten

Voor gebruik van het platfrom is het marktplaatsWhisky toegestaan om kosten te rekenen voor het plaatsen van advertenties. Voor een actueel overzicht van alle kosten bekijk Veelgestelde vragen. Reeds betaalde kosten zullen nooit worden gerestitueerd. Zorg er daarom voor dat uw advertentie correct is en voldoet aan de regels om de risico tot mutatie of verwijdering van uw advertentie te voorkomen. Via uw persoonlijke account kunt u uw eigen advertenties verwijderen. Wanneer u dit doet, bent u zich ervan bewust dat verwijderde advertenties niet opnieuw te activeren zijn.

Op marktplaatsWhisky gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.